درود فراوان به اساتید محترم ، یه گوشی سونیst25i برام آوردن که پرش آنتن داره وقتی بازش میکنم و مجدد جمع میکنم برای نیم ساعت آنتن داره و دوباره میپره و دیگه نمیاد اگه میتونید کمک کنید